Epidemijske bolesti

oboljenja

Posledice nezapamćenih poplava koje su pogodile skoro ceo region veoma će uticati na zdravlje ljudi. Nakon povlačenja vode, moguće su pojave epidemijskih bolesti kao posledice povlačenja vode sa terena, neadekvatne zaštite ljudi i nedovoljne lične higijene tj.korišćenje higijenski neispravne vode za piće. S obzirom da u poplavljenim područjima postoji veliki broj septičkih jama i bunara koji se koriste kao izvori vode, očekuje se nešto češća pojava Hepatitisa A zatim leptospiroze, groznice zapadnog Nila koju prenose komarci, crevnih infekcija Salmonele i Šigele i enteropatogene Ešerihije Koli.

Epidemijske bolestiHepatitis A poznatiji kao zarazna žutica i kao bolest prljavih ruku – je akutna bolest jetre koju izaziva istoimeni virus. Bolest se prenosi fekooralnim putem uglavnom kod osoba koje ne peru ruke sapunom, kontaminiranom i nedovoljno obrađenom hranom i vodom. Prenos sa obolele na zdravu osobu je moguć u periodu inkubacije bolesti tj. dok se ne pojave prvi simptomi. Bolest se uglavnom javlja u kolektivima ( dečija obdaništa i škole ) , u porodicama, izbegličkim kampovima i prihvatilištima a ređe kao izolovani i pojedinačni slučajevi. Inkubacija traje od 2 – 6 nedelje a prvi simptomi bolesti su: žuta prebojenost kože i vidljivih sluzokoža, opšta slabost i malaksalost, temperatura, žuto prebojene stolice, tamna prebojenost mokraće i uvećanje jetre. Dijagnoza se postavlja pregledom pacijenta, detaljnom anamnezom, laboratorijskim analizama( skok transaminaza i bilirubina ) i dokazivanjem virusa u stolici. Nakon dve nedelje lečenja simptomi se povlače a potpuni oporavak traje oko mesec dana. Lečenje je simptomatsko uz odgovarajući dijetetski režim. Prevencija se sastoji u održavanju lične higijene i higijene okoline.

Leptospiroza je bolest ljudi i životinja koju izaziva bakterija Leptospira. Ova bakterija živi u mokraći zaraženih životinja a u čoveka dospeva preko posekotina i ogrebotina na koži tj. u direktnom kontaktu sa zaraženim izlučevina životinja i preko kontaminirane vode. Leptospira se nalazi u stajaćim vodama( barama, jezerima, neadekvatno održavanim bazenima) a njen izvor su goveda,svinje,konji, psi, jeleni, lisice, miševi i pacovi. Bolest obično počinje groznicom, jezom, povraćanjem,glavoboljom, crvenilom oko očiju i to je septična faza bolesti. Na ovu fazu se nadovezuje tkivna faza koja zavisi od zahvaćenog organa. Najteži oblik bolesti je Weil-ova bolest koja se manifestuje bubrežnom insuficijencijom,pojavom žute prebojenosti kože i sluzokoža( ukazuje na bolest jetre ) i krvarenjem kože i vidljivih sluzokoža. Može doći do meningitisa i krvarenja u plućima pa teži oblici bolesti mogu biti fatalni. Lečenje se vrši antibioticima, najčešće Tetraciklinima ( Doksiciklin ) i Penicilinom a lečenje u slučaju sumnje treba započeti i pre potvrđene dijagnoze( izolovanje leptospire iz krvi, likvora i urina ). Bolest se ne prenosi interhumanim putem.

Groznica zapadnog Nila je zoonoza koju prenose uglavnom tigrasti komarci koji se hrane krvlju zaraženih ptica i ostalih životinja. Nakon uboda virus iz komarca prelazi u čoveka i izaziva klikičku sliku koja varira od lakših oblika do encefalitisa ( zapaljenje mozga ) ili meningitisa ( zapaljenje moždanih opni ). Do sada nije zabeležen prenos između ljudi. Simptomi bolesti počinju oko dve nedelje posle ujeda komarca a karakteriše se groznicom, visokom telesnom temperaturom, malaksalošću, bolovima u zglobovima i mišićima. Kod većine pacijenata bolest prolazi lakšim kliničkim tokom pa se često pacijenti ne javljaju lekaru. Kod starijih ljudi, prethodno imunokompromitovanih i kod bolesnika koji pate od hroničnih bolesti mogu se razviti teži oblici bolesti ( zahvataju centralni nervni sistem ). Dijagnoza se postavlja serološkom potvrdom iz krvi i likvora. Lečenje se sprovodi simptomatskom terapijom. Preventiva je u uništavanju komaraca kao prenosioca virusa zapadnog Nila i sistematskim zaprašivanjem ugroženih područja.

Salmonela – Postoji preko 1.500 serotipova Salmonele Enteritidis koja kod čoveka izaziva crevnu infekciju. Nakon unošenja bakterije(osnovni put prenošenja je alimentarni, preko mesa,mesnih proizvoda,jaja,mleka i ribe) i inkubacije koja je od 1-2 dana, kreću simptomi bolesti i to uglavnom zelenkaste stolice,bol u stomaku i povišena telesna temperatura. Salmonela se izoluje iz stolice a kod težih slučajeva i iz krvi. Lečenje je simptomatsko uz antibiotike. Jedan broj pacijenata prelazi u kliconoše koje nastavljaju lečenje. Prevencija se sastoji u pravilnom čuvanju hrane i dovoljnoj termičkoj obradi iste.

Šigela – Izaziva bacilarnu dizenteriju. U čoveka dospevaju preko kontaminirane hrane, vode i prljavim rukama. Izlučeni toksini izazivaju jake bolove u stomaku(tenezmi), sluzave i krvave stolice i tešku dehidrataciju pacijenta. Šigela se izoluje iz stolice. Leči se rehidratacionom i ostalom simptomatskom terapijom uz antibiotike. Prevencija se sastoji u pravilnom čuvanju i dovoljnoj termičkoj obradi hrane.

Enteropatogena E.Koli – čest izazivač dijareja naročito odojčadi. Prenosi se fekooralnim putem. Lečenje je simptomatsko uz izolaciju bakterije i primenu antibiotika.

Epidemijske bolesti
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentar..

Komentariši