Karcinom grlića materice

Rak grlica materice

Maligni tumor grlića materice se nalazi na drugom mestu po učestalosti u odnosu na ostale maligne bolesti kod žena, odmah nakon karcinoma dojke.

Karcinom grlića materice je maligni epitelni tumor cerviksa lokalizovan na vaginalnoj porciji ili u samom cervikalnom kanalu. Uglavnom se javlja kod žena pre menopauze i to između 35 i 49 godine života.Grlic materice

Etiologija i patogeneza

Preindisponirajući faktori koji mogu da dovedu do karcinoma grlića materice su:

  • česte zapaljenske promene grlića
  • višestruki porođjaji i pobačaji
  • rano započinjanje seksualnih aktivnosti
  • promiskuitet
  • izrazito loša polna higijena

Značajnu ulogu imaju i opšti faktori mehaničke, hemijske i biološke prirode kao i nasleđe. Do sada je otkriveno da latentna infekcija HPV virusom (humani papiloma virus) može da bude jedan od okidača neoplastičnog procesa. Postoji nekoliko desetina tipova ovog virusa i za sada se zna su virusi tipa 31 i 33 umerono onkogeni a da su tipovi 16 i 18visoko onkogenog potencijala.

Simptomi karcinoma grlića materice

Rak grlica materice
Karcinom na grliću materice

Proces nastanka karcinoma grlića materice je dug. U većini slučajeva na grliću materice se javljaju najpre promene u vidu Cervikalnih Intraepitelnih Neoplazija (CIN) koje u 10 – 15 % slučajeva prelaze u karcinom. Zato se ovakav tip promena mora pažljivo iskontrolisati. Zlatni standard predstavlja biopsiju tkiva.

Klinička slika

Klinička slika se mođe podeliti u dva stadijuma. Prvi je stadijum „carcinoma in situ“ (period dok karcinom nije probio bazalnu membranu)  a drugi stadijum je stadijum invazivnog karcinoma.

Anatomski kod žena u reproduktivnom peiodu  mesto nastaka karcinoma je na egzocerviksu, da bi  u klimakterijumu mesto bilo u blizini spoljašnjeg materičnog ušća a u senijumu u samom cervikalnom kanalu.

Karcinom u stadujumu mirovanja (in situ) može ostati i do 10 godina i ako se u tom periodu ne preduzmu nikakve mere karcinom prelazi u invazivnu fazu. U stadijumu „in situ“ karcinom je moguće otkriti dijagnostičkim testovima, kolposkopijom i metodom po Papanikolau (Papanikolau test, PAP ili PAPA test) i u tom vremenu je moguće primeniti hirurgiju. Definitivna dijagnoza se postavlja biopsijom tkiva.

Rak matericeInvazivni stadijum započinje onog momenta kada karcinom probije bazalnu membranu i kada počne da se širi van epitela. Bolest tada postaje i makroskopski vidljiva i vidi se kao erozija grlića. Karcinom se odatle širi prvo ka regionalnim limfnim čvorovima a zatim i u udaljene čvorove i organe. Pored širenja limfnim putem moguće je i direktno širenje na okolne strukture kao i hematogeno širenje.

Kod preinvazivnog stadijuma gotovo da nema nikakvih simptoma bolesti, da bi se prvi simptomi pojavili ulaskom u invazivni stadijum. Prvo se javlja kontaktno krvarenje u toku odnosa ili ginekološkog pregleda. Pojava iscedka boje „ispranog mesa“ pobuđuje sumnju, dok bol se javlja kao najočigledniji simptom ali ipak kasno.

Kako se leči karcinom grlića materice

Karcinom grlića materice je izlečiv ukoliko se dijagnoza postavi na vreme, odnosno u početnim stadijumima bolesti i ona zavisi od stadijuma bolesti i opšteg stanja pacijenta.
Nakon zlatnog standarda i potvrde bolesti pozitivnom biopsijom, lečenje karcinoma grlića materice izvodi se hirurškim putem i zračenjem. Hirurški se u zavisnosti od stadijuma odstanjuje kompletna materica sa adneksima, regionalnim limfnim čvorovima i gornjom trećinom vagine. Zračenje je usmjereno na ćelije tumora i postoje dva načina zračenja:

Spoljašnje zračenje: Sprovodi se svakodnevno, pet dana u nedelji i prilično je bezbolno.
Unutrašnje zračenje: Izvodi se nekoliko puta u razmacima od po nedelju dana, radi se pod kratkotrajnom opštom anestezijom i traje par sati.

Često se kod kombinuju ove dve vrste zračenja.

Reference:

Cervical Cancer @Wikipedia
What is Cervical Cancer

Karcinom grlića materice
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentar..

Comments 1

Add Comment
  • […] žene mogu nastati teški zdravstveni problemi: hronični bol u karlici, karcinom grlića, sterilitet, problemi u trudnoći, spontani pobačaju, […]

Komentariši